Folwark Karczemka Wellness and Restaurant

Folwark Karczemka / Lokalizacja / Regulamin
urlop w Polsce
twitter/folwarkKarczemka google/folwarkKarczemka facebook/folwarkKarczemka mail folwarkKarczemka

Lokalizacja

Dojazd i mapy Ogólne informacje Folwark Wczoraj i Dziś Atrakcje regionu Wycieczki Butik - Antique Store Regulamin

Karczemka SC
ul. Karczemka 7
14-330 Małdyty
tel +48 601 306 741
tel/fax + 48 89 522 67 30
info@karczemka.pl

Regulamin Folwarku Karczemka

Właściciele wysoko cenić będą Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości.
1. Pokój wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedna dobę.
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenia pobytu uwzględnimy w miarę posiadanych możliwości.
3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 9.00 do godz. 22.00. Istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w pokoju.
4. Folwark Karczemka może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych gości.
5. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Folwark ma obowiązek zapewnić:
• Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
• Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w folwarku
• Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
• Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożymy starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój, lub w inny sposób załagodzić niedogodności
6. Na życzenie gości świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
• Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
• Budzenie o oznaczonej godzinie
• Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w sejfie ogólnym
• Przechowywanie bagażu,
7. Folwark nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do gościa i rzeczy pozostawione w nim.
8. Gość folwarku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych folwarku powstałych z jego przyczyny lub z przyczyn leżących po stronie odwiedzających go osób.
9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach żelazek, czajników, grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
10. Odpowiedzialność folwarku z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały złożone do depozytu w recepcji.
11. Przed każdorazowym opuszczeniem folwarku prosimy zamykać pokój i klucz pozostawić w recepcji.
12. Recepcja czynna 24h, kontakt telefoniczy pod numerem tel/fax: +48 895 226 730 wewnętrzny 10.

Dla Twojego Bezpieczeństwa

W razie zagrożenia, pięć minut poświęcone przeczytaniu tej instrukcji może okazać się dobrą informacją.
Wyjście ewakuacyjne
Jeżeli w twoim otoczeniu pojawi się gęsty dym, można mieć trudności w zlokalizowaniu wyjścia, więc poświęć czas i:
• Zorientuj się, gdzie na Twoim piętrze znajdują się gaśnice
• Policz ile jest drzwi między Twoimi drzwiami, a wyjściem ewakuacyjnym
1. W razie pożaru, zadymienia lub zapachu spalenizny poinformuj o tym recepcję
2. Podaj numer pokoju i określ jednoznacznie lokalizację i rodzaj zagrożenia
3. Zachowaj spokój, postępuj zgodnie z instrukcjami naszego personelu i straży pożarnej. Nasi pracownicy zostali przeszkoleni do takich działań i udzielą Ci pomocy.
4. O wszystkich szczególnych zdarzeniach należy natychmiast informować recepcję.
Jeżeli stwierdzisz pożar
Jeżeli pożar jest bardzo mały, ugaś go i poinformuj o tym recepcję
• opuść budynek, jeżeli jest to możliwe • jeżeli musisz zostać w pokoju, zamknij drzwi i zastosuj się do dalszych instrukcji
Jeżeli powstanie pożar w twoim pokoju
• opuść natychmiast pokój • zamknij dokładnie drzwi • powiadom mieszkańców sąsiednich pokoi • zatelefonuj do recepcji • przez wyjście ewakuacyjne przejdź do bezpiecznej strefy
Jeżeli musisz pozostać w swoim pokoju Nie wpadaj w panikę. Możesz pozostać swoim pokoju i czekać na ewakuację. Oczekując ratunku wykonaj następujące czynności:
• napełnij wannę wodą
• poinformuj przez telefon recepcję o miejscu Twojego pobytu
• uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne zmoczonymi w wodzie ręcznikami i pościelą
• usuń firany i zasłony z okien
• jeśli dym nadal przedostaje się do Twojego pokoju, zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem
• w ostateczności może być konieczne otwarcie okna Nie otwieraj okna, jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz kondygnacji położonej niżej.
Jeżeli wymagasz szczególnej opieki...
z powodu osobistych fizycznych ograniczeń, poinformuj recepcję niezwłocznie po przybyciu do Folwarku Pamiętaj Większość ofiar powodują dymy i trujące gazy pożarowe, a nie płomienie . Zawsze staraj się przemieszczać jak najniżej, najlepiej blisko poziomu podłogi.

Telefony Alarmowe

Pogotowie Ratunkowe ................................................. 999
Straż Pożarna.................................................................... 998
Policja.................................................................................. 997